Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùsti
Reikšmė:
įprasti, priprasti
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 392–393
Antraštė:
gùsti
Reikšmė:
prasti, junkti
Straipsnelis:
žr. gudrus
Šaltinis:
Puhvel 1982, 182
Antraštė:
gùsti
Reikšmė:
sich gewöhnen
Straipsnelis:
[Aptariami baltų kalbų moterų asmenvardžiai.] Su lie. gundù ʻgewöhne michʼ, iš kurio padarytas būtojo laiko dalyvis gùstas, fiksuotas avd. Aigùstė, gretintinas prūsų avd. antrasis narys -gund, -gunde.
Šaltinis:
Stüber, Zehnder, Remmer 2009, 376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas