Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gyliúoti
Reikšmė:
(apie galvijus)
Straipsnelis:
[Noriu patikslinti kai kuriuos K. Tekielskio (Tekielski K. Lituanizmy leksikalne…, ABSl, XIII, 1980, 67–72) aiškinimus:] 6. le. gilować ‘gyliuoti (apie galvijus)’. Tai gali būti le. kalboje išvesta forma, pamatuota le. gil ‘gylys’ (< lie. gỹlys), o ne skolinys iš lie. gyliúoti.
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 52
Antraštė:
gyliúoti
Straipsnelis:
žr. gylys
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 53
Antraštė:
gyliúoti
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas