Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gỹlys
Straipsnelis:
žr. gyliuoti
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 52
Antraštė:
gylỹs
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. гіль ‘gylys, byzdėlė, bimbalas’, гіляваць ‘gyliuoti, zylioti’ Stankevičius К IV 225; le. trm. gil ‘gylys, byzdėlė’, gilować ‘gyliuoti, zylioti’ Zdancevičius LP VIII 339, SJP I 829, Kudzinovskis ABSl I 223 < lie. gylỹs bei gyliúoti (gyliãvo).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 53
Antraštė:
gylỹs
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221
Antraštė:
gylỹs
Straipsnelis:
žr. gelti
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 380–382

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas