Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gyrà
Straipsnelis:
žr. grumti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 308–309
Antraštė:
gyrà
Straipsnelis:
[Aptariama indoeuropiečių šakninių daiktavardžių raida baltų kalbose]. Kai kurie baltų kalbų daiktavardžiai, kurie tradiciškai buvo kildinami iš ide. šakninių daiktavardžių, veikiausiai yra kitokios kilmės. Pvz., vargu, ar lie. gyrà ‘praise, boasting’ tęsia ide. šakninio daiktavardžio *gʷr̥H‑s (plg. s. i. gī́ḥ ‘song of praise’, kuris gali būti indoarijų inovacija), plg. ide. vns. nom. *pl̥H‑s, vns. akuz. *pl̥H‑m̥ > lie. pilìs, pìlį raidą. Lie. gyrà yra lengvai aiškinamas kaip darinys iš veiksmažodžio gìrti ‘to praise, to boast’ pagal produktyvų modelį.
Šaltinis:
Larsson 2002, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas