Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gývis
Straipsnelis:
žr. gyvenimas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 251–253
Antraštė:
gỹvis
Reikšmė:
gyvumas
Straipsnelis:
žr. gyvenimas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 251–253
Antraštė:
gývis
Straipsnelis:
žr. gyvas
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas