Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išvérti
Straipsnelis:
[Aptariami slavų žemdirbystės terminai.] Pastebėta, kad sudarant terminus yra tie patys prefiksai, kurių funkcijos yra tapačios. Sl. *vy-vortiti (plg. rus. tarm. вы́вороть, вы́ворт ʻдерево, вывороченное с корнемʼ, brus. вы́варт, le. wywrotnia ir kt.) semantiškai ir struktūriškai artimas lie. išvérti, plg. kélmus išvérti.
Šaltinis:
Куркина 1998-1999 (2000), 12—13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas