Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išaukti
Reikšmė:
išrėkti
Straipsnelis:
pr. aukis E. 708 ‘grif’ (t. y. ‘pasakiškasis grifas’) : lie. išaukti, ũkas ‘apuokas’, la. aũka, go. auhjōn ‘triukšmauti’, slov. ûk ‘džiaugimasis, krykštavimas’ ir kt. (žr. Walde-Pokorny I, 187 ir ME s. v. aũka su liter.)?
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas