Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išeiga
Reikšmė:
Ausgang
Straipsnelis:
žr. eiga
Šaltinis:
Otrębski 1955, 34–35
Antraštė:
išeigà
Reikšmė:
‘išėjimas’
Straipsnelis:
S. lie. iszêiga DP ‘zeszcie; wychód; pochodzenie; rozstaje; rozstanie; wyście, wyprawa’; ‘skutek, wynik’ (‘padarinys, apsekmė’) (Chyliński); lie. ìšeiga arba išeigà ‘išėjimas’. Daryba: išeig+a ← *išeig-oti ← *iš-eig-oti. Plg. išeĩti, dial. išgóti ‘išvyti, išbaidyti’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas