Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išgir̃sti
Straipsnelis:
žr. gerdas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 219–220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas