Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išvýsti
Straipsnelis:
žr. mirti
Šaltinis:
Bammesberger 1994a, 179–180
Antraštė:
išvýsti
Straipsnelis:
žr. vysti
Šaltinis:
Balode 2001, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas