Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
iekvíenas
Reikšmė:
kiekvienas
Straipsnelis:
Kad ir kaip aiškintume tą ie (galimas daiktas, kad vienodo aiškinimo ir nėra, nes ie veikiausiai […] yra neorganiškas ir kilęs iš analoginių procesų, plg. iekvíenas, kur pirmasis ie- yra kilęs arba iš supanašėjimo su antruoju ie, arba susidaręs veikiant formai kiekvienas [atskaitos tašku, t. y. įprastine forma, Toporovas laiko formą ikvíenas].
Šaltinis:
Топоров 1979, 108
Antraštė:
iekvíenas
Straipsnelis:
žr. ikvienas
Šaltinis:
Топоров ПЯ, E–H, 70–71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas