Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ikvíenas
Straipsnelis:
žr. iekvienas
Šaltinis:
Топоров 1979, 108
Antraštė:
ikvíenas
Straipsnelis:
Pr. erains ‘kiekvienas’ iš er- ir ains. Prūsų kalboje vertas dėmesio ter ains; santykis ter : er primena la. tik : ik (Endzelīns, FBR 1928, VIII, 144). Elementas ik įeina į sudėtį la. ikviens ‘kiekvienas’, ‘bet kas’ ir sudaro paralelę pr. erains ir kitiems tokio tipo žodžiams (plg. ikkatrs, ikkurš ir pan.). Tas pat žinoma ir lie.: ikvíenas (plg. jiekvíenas, iekvíenas), ikšiõl(ei) ir t. t. Tačiau artimiausias atitikmuo – la. arvien ‘visada’, ‘viskas’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ, E–H, 70–71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas