Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
inkstys
Reikšmė:
įsčios’
Straipsnelis:
žr. inkstas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 59–60
Antraštė:
inkstys
Reikšmė:
Niere; Schoß, viduriai, žarnos’
Straipsnelis:
žr. inkstis
Šaltinis:
Eckert 1977, 588–589
Antraštė:
inkštỹs
Straipsnelis:
Pr. instixs ‘didysis pirštas’ artimiausiai siejasi su lie. inkštis, inkštys šalia nykštỹs, nýkštis, nykštìnis pirštas, nìnkstis; la. îkstis, īkš(ķ)is, īkšis, iksis, īksis, îksnis, ikstenis ir kt. (ME I, 704, 835). [53] Ide. *nk̑-ti- tipo forma visiškai paaiškintų bl. *ins-ti- garsinę sandarą ir semantiką.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 52–54
Antraštė:
inkštỹs
Straipsnelis:
Pr. instixs (instiks) E 114 ‘(rankos) nykštys’: lie. inkštys, îkstis, žr. ME s. v. îkstis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 228
Antraštė:
inkštỹs
Reikšmė:
nykštys
Straipsnelis:
S. lie. inkštys yra paliudytas tik 3 kartus – visą laiką tik J. Bretkūno tekstuose […] [170] […] Žulys pažymi, kad yra keletas prūsizmų Bretkūno raštuose. Spechtas [...] išreiškia tam tikrą abejonę dėl žodžio inkštys („oder hat sich Bretke etwa hier verschentlich eines apr. Wortes bedient?“). […] Šis žodis turbūt turėtų būti traktuojamas kaip prūsizmas.
Šaltinis:
Hilmarsson 1983, 169–170
Antraštė:
inkštys
Reikšmė:
nykštys
Straipsnelis:
žr. nykštys
Šaltinis:
Buck 1949, 241
Antraštė:
inkštỹs
Reikšmė:
nykštys
Straipsnelis:
Lie. trm. inkštỹs (Bretkūno raštai) ‘nykštys’ – metatezės rezultatas.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010a, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas