Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
irštvà
Reikšmė:
lokio guolis
Straipsnelis:
žr. lokys
Šaltinis:
Ambrazas 1999, 277–278
Antraštė:
irštvà
Reikšmė:
Winterlagen des Bären
Straipsnelis:
Dažna aiškiai etimologizuojama ide. šaknis neturi atitikmenų slavų kalbose. Pvz., ide. **H₂r̥dḱo- ‘lokys’: s. i. ŕ̥kṣa- etc. […]; lie. dial. (žem.) irštvà ‘Winterlagen des Bären’ (Mann 1984–87: 260; Young 1991 [Journal of Baltic Studies 22(3)]: 241–244; Karaliūnas 1993 [JIES 21]) etc. [ir kiti ide. kalbų pavyzdžiai, cituojami iš Pokorny IEW; Blažek 2000 (Linguistica Baltica 8)].
Šaltinis:
Blažek 2009, 49
Antraštė:
irštvà
Reikšmė:
bear den
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Tokia metatezė vyko ir žodžių pradžioje, t. p. su *HRC-. Pvz.:] *h₂r̥tk̑os ‘bear’ (plg. het. ḫartagga-, s. air. art etc., plg. t. p. finų skolinį suom. karhu ‘bear’) : lie. irštvà ‘bear den’ (žr. Young, Journal of Baltic Studies 22, 1991, 241–244; Karaliūnas, Gs. Safarewicz, 1995, 189–196).
Šaltinis:
Young 2006b, 240–241
Antraštė:
irštvà
Reikšmė:
Bärenlager, -höhle
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste. Tai leidžia žiūrėti iš naujos perspektyvos į ide. ‘Thorn’ problematiką. Žodis ‘lokys’ ide. kalbose:] pasak S. Karaliūno (JIES 21, 1993, 367–372), lie. irštvà ‘Bärenlager, -höhle’, žem. šìrtva, šìrta, šìrtas ‘Tierlager, Höhle’ yra dariniai iš bl. *ìršta- ‘Bär’, kuris kiltų iš ide. *h₂ŕ̥tk̑o- ‘Bär’, tačiau ši etimologija yra labai problemiška. Pasak S. Nerio, lie. irštvà galbūt kyla iš *irštà < *h₁r̥h₁s-téh₂- ‘Ruhe(lager)’ (plg. germ. *rastō-(n-) > go. rasta ‘Meile’, s. isl. rǫst ‘Wegstrecke’, s. v. a. rasta ‘Rast, Wegstrecke’, s. saksų rasta ‘Ruhelager’), kas yra darinys iš būdv. *h₁r̥h₁s-tó- ‘Ruhe habend, ruhig’ ← *h₁réh₁-os / *h₁r̥h₁-és- ‘Ruhe’, kilęs iš šaknies *h₁reh₁- ‘ruhen’ (Av. rāman- ‘Ruhe, Friede’, s. isl. ‘Ruhe’ etc.). Taip pat būtų galima lie. irštvà kildinti iš kolektyvo *h₁r̥h₁s-tu̯-éh₂- ‘Ruhelager, Rastplatz’ ar pan.
Šaltinis:
Lipp 2009b, 186–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas