Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìrbė
Reikšmė:
hazel-grouse, partridge
Straipsnelis:
žr. amalas
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6
Antraštė:
ìrbė
Reikšmė:
partridge
Straipsnelis:
Ide. *h₃r-n̥-bʰó- m. ‘partridge’ > protoslavų *rębǔ m. ‘partridge’ (sl. rêb m. ‘partridge’, r. trm. rjab’ m.), pakeitus skiemenis *h₃r̥-n-bʰó- > protoslavų *ĭrmbo-, kuris atspindimas bulg. trm. érbi-ca ‘partridge’, sl. trm. rb-íka ‘blackberry’ ir pan., prabaltų *ir̃mbē̃ f. ‘partridge’ (lie. ìrbė, íerbė, la. ir̃be).
Šaltinis:
Hill 2012, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas