Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìrmėdis
Straipsnelis:
žr. ėdis
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 28
Antraštė:
ìrmėdis
Straipsnelis:
žr. irmėdė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 68–70
Antraštė:
ìrmėdis
Straipsnelis:
Lie. ìrmėdis, -ies f. (1) ‘fiebriger Zustand; Grippe; Influenza; Gicht in den Gliedern; Armfraß’, su -i̯o- ir -ē-kamieno variantais, taip pat ìrmėtis f. (1) ‘t. p.’ (asimiliuotas į tis-kamienus), irmliga (Vasmer, REW II, 490, su antrojo dėmens pakeitimu pagal liga) yra archajiškas dūrinys su pirmuoju dėmeniu irm- (plg. pr. irmo ‘ranka (Arm)’, s. sl. рамо, рамѧ ‘ranka, petys’, s. i. īrmá- ‘Arm, Vorderschenkel’, s. v. a. aram ‘ranka’ ir t. t.) ir antruoju -i-kamieno iš šaknies *ed- (lie. ė́sti). Antrąjį dėmenį *ēd-i- reikia lyginti su pr. īdin ‘das Essen’ ir ypač su sl. *(j)ědь (s. sl. jadь f. ‘Essen’, s. r. ědь, jadь, ukr. jidь, slov. jẹ̑d ir t. t.). Bl.-sl. *ēd-i- vartojamas kaip antrasis dūrinių dėmuo abiejose šakose, plg. sl. *medu̯ědь ‘lokys’, r. bažn. sl. zvěrojadь ir t. t. Toks dūrinio tipas yra ide. senumo, plg. het. au̯iti- ‘liūtas’. Lie. -ėdis senumą patvirtina ėdis, -ies ‘der Scharbock, Skorbut’, taip pat ė̃dis, -džio, pl. ė̃džiai, - 1. ‘das Essen’, 2. ‘das Fressen, der Fraß, das Futter’, 3. ‘der Scharbock, Skorbut’.
Šaltinis:
Eckert 1970b, 43–45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas