Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jė́ras
Straipsnelis:
žr. ėras
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 72–75
Antraštė:
jė́ras
Straipsnelis:
žr. ėras
Šaltinis:
Euler 1985b, 87
Antraštė:
jė́ras
Straipsnelis:
žr. ėriukas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 117
Antraštė:
jė́ras
Reikšmė:
Lamm
Straipsnelis:
Go. jer, s. isl. ár, s. ang. gēar, s. saksų, s. v. a. jār ‘Jahr’ < germ. *jēra-, kas atitinka lie. jė́ras ‘Lamm’ (< ‘Jährling’). Tai yra tematizacija iš ide. akrostatinio r/n-kamieno *(H)i̯óh₁-r̥, gen. *(H)i̯éh₁-n̥-s, plg. Av. yār- ‘Jahr, Frühling’, gr. ὧρα ‘(blühende) Jahr(eszeit), Zeit’, lo. hōrnus ‘diesjährig’, s. v. a. hiuri ‘diesjährig’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 580

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas