Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jūsė́ti
Reikšmė:
gürten
Straipsnelis:
žr. juosti
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 70
Antraštė:
jūsė́ti
Straipsnelis:
i̯ō(u)s- : i̯ūs ‘juosti’ (Pokorny IEW 513). Su tik lie. jūsė́ti ‘gürten’, kuris paprasčiausiai antrinis abliautas iš júosti (*i̯ōs) yra (ū su úo kaip y su íe veldiniuose su *-ih- ~ *-ei̯h-).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 70
Antraštė:
jūsė́ti
Straipsnelis:
Lie. jūsė́ti ‘gegürtet sein’, bet júosti, júosėti, júozėti.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas