Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(j)ãknos
Reikšmė:
Leber
Straipsnelis:
Atvejai, kai ide. heteroklitinių -i-//-l-//-n- kamienų kontinuantai rytų baltų kalbose turi žodžio pradžios a, besikaitaliojantį pačiose baltų (ir slavų) kalbose su e (pati kaita problemiška ir nebūtinai susijusi su paveldėta apofonija heteroklitikų šaknyse): lie. (j)ãknos; pr. iagno (paliudyta kaip lagno); la. akna, akne, pl. aknas, aknes, aknis, taip pat lie. (j)ẽknos, jekanas ir la. dial. jȩknas ‘Leber’. […]
Šaltinis:
Eckert 1969, 9
Antraštė:
jãknos
Straipsnelis:
Pr. *iagno <lagno> / *jek-n-, latgalų aknys < *ękn-, lie. dial. jẽknos.
Šaltinis:
Ostrowski 2009b, 186
Antraštė:
jãknos
Reikšmė:
kepenys
Straipsnelis:
žr. jeknos
Šaltinis:
Blažek 2009, 40
Antraštė:
jãknos
Reikšmė:
Leber
Straipsnelis:
[Ide. akrostatinių vardažodžių vienaskaitos lokatyvas buvo R(o)-S(é) struktūros, pvz.:] loc. sg. *i̯okʷ-én → lo. kilm. iocin-eris, kilęs iš iecur ‘Leber’, lie. trm. (j)ãknos šalia (j)ẽknos ‘Leber’, kas yra iš *i̯ḗkʷ-r̥ / *i̯ékʷ-n- n.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 163

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas