Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(j)ẽknos
Reikšmė:
Leber
Straipsnelis:
žr. jaknos
Šaltinis:
Eckert 1969, 9
Antraštė:
jẽknos
Straipsnelis:
Lie. dial. jãknos, ẽknos, ãknos, jekanas, la. akna, la. dial. akne, je̹knas, pr. lagno. Etimologiškai giminingi: s. i. yákr̥t, gen. yaknáḥ, av. yākarɘ, gr. hē̃par, gen. hḗpatos, lo. iecur ‘kepenys’. Ide. *yekwr̥, *yēkwr̥-, *yekw-n ‘kepenys’. Lietuviška žodžio forma yra labai reta ir vartojama dažniausiai tarmėse. Forma kẽpenos nėra giminiška minėtam žodžiui; ji kilusi iš veiksmažodžio kèpti. Tai lietuvių kalbos naujas žodis, kurio reikšmė būtų maždaug ‘keptas organas’.
Šaltinis:
Steinbergs 1996–1997, 29
Antraštė:
jeknos
Reikšmė:
kepenys
Straipsnelis:
Dažnai gerai dokumentuotose ide. etimologijose būna praleidžiami slavų kalbų pavyzdžiai. Pvz., ide. **H₁yekʷ-r̥(-d)/-n- > *yekʷ-r̥/-n- ‘kepenys’: s. i. yákr̥t, gen. yaknáḥ; Av. yākarə, persų ǰigar < *yakar-, puštūnų yī̆na < *yaxna-; gr. ἧπαρ, -ατος; lo. jecur, -oris, -inoris; s. lie. jeknos, jekanas, lie. jãknos, la. aknas, aknis pl., pr. lagno = *jakno (Pokorny 1959: 504). Jau Pedersenas (1909–1913, I: 129) mąstė apie ryšį su sl. *jьkra, -o, *jьkno ‘ikras’ (ESSJ 8: 216–220; artimiausią reikšmę turi ukr. dial. júklo ‘pilvas’) ir vid. air. i(u)chair f., gen. i(u)chrach ‘t. p.’.
Šaltinis:
Blažek 2009, 40
Antraštė:
jẽknos
Reikšmė:
Leber
Straipsnelis:
žr. jaknos
Šaltinis:
Lipp 2009a, 163
Antraštė:
jẽknos
Reikšmė:
печень
Straipsnelis:
Straipsnyje kalbama apie ide. priesagos *- (*- < *-aH), būdingos kuopinėms formoms, atspindžius baltų ir slavų kalbose. Ide. heteroklitinio kamieno -r/n-reliktais laikoma praslavų *jьkno, jьkra / jьkro (ide. *i̯ekᵘ̯ōr / *i̯ekᵘ̯nos) ‘икра (рыбья)’ Lie. pl. jẽknos, la. pl. aknas, pr. jaknā f. ‘печень’ yra kuopinės kilmės. Netiesioginiuose šių kalbų linksniuose galima aptikti heteroklitinio kamieno r/n-liekanų.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 35
Antraštė:
jẽknos
Reikšmė:
kepenys
Straipsnelis:
[Aptariama ilgųjų balsių raida bei Kortlandto siūlomos cirkumfleksinės priegaidės galimybė baltų ir slavų kalbose.] ‘Kepenų’ reikšmės daiktavardis, remiantis gr. ἧπαρ (su iš ἧτορ, κῆρ ‘širdis’ perimtu vokalizmu), n. av. yākarə, greta s. i. yákr̥t, lo. iecur, lie. trm. jẽknos, siūlomas rekonstruoti kaip *Hi̯ḗkʷ-r̥ / *Hi̯ḗkʷ-n̥-s.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas