Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jáujas
Straipsnelis:
-kamienis variantas gali siekti ide. prokalbės laikus (abstrahuojantis nuo giminės), o (i̯)ā-kamienė forma laikytina bendrabaltiška arba būdinga rytų baltams: lie. jáujas, s. i. javya- m. / lie. jáuja, la. jaũjas, pr. *jaujā.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 19
Antraštė:
jáujas
Straipsnelis:
žr. jauja
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 158–159

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas