Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jãvas
Straipsnelis:
[Svarstomi ankstyvieji ide.-uraliečių kalbų kontaktai, prasidėję prauraliečių epochoje.] Ankst. Pabaltijo finų *ewäs (*eväs), esantys suom. eväs ʻпровизия в дорогу, съестные припасы, (tarm.) пропитание, харчиʼ (fiksuota ir karelų, lyvių, vodų kalbose), yra iš ide. / ikibl. *yewo-s, esančio lie. jãvas, s. i. yáva-ḥ ir t. t. Dėl to, kad -äs yra neproduktyvus, Pabaltijo finų žodis jau dėl struktūros leidžia galvoti apie skolinimą. Pradinis j- dingo dar Pabaltijo finų epochoje, ir suom. eväs reikia vertinti kaip skolinį, patekusį daugiau į finų vakarų regionus, o suom. jyvä < Permės finų jüvä – kaip to paties ide. žodžio atspindį.
Šaltinis:
Койвулехто 1988-1996 (1997), 159
Antraštė:
(javas)
Straipsnelis:
žr. javai
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas