Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jodýti
Straipsnelis:
žr. eiti
Šaltinis:
Иванов 1981, 98–100
Antraštė:
jódyti
Straipsnelis:
Priimta manyti, kad kai kurių lietuvių kalbos veiksmažodžių priesagų priebalsis /d/ greičiausiai yra kilęs iš esamojo laiko (intranzityvinio) -da- (*-dʰe/o-) kamieno. Pavyzdžiui, iš hipotetinio prezenso *jāda ‘joja’ (plg. sl. jadǫ) galėjo būti išvestas iteratyvas-intensyvas *jād-ā, kurį resegmentavus susidarė ilgesnė priesaga: jó-dyti, -do, -dė: jó-ti, jó-ja, jó-jo.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 387

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas