Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
juñgurtas, jùngurtas
Reikšmė:
diržas, su kuriuo pavalkai pritvirtinami prie vežimo grąžulo
Straipsnelis:
žr. gurtas
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 309
Antraštė:
juñgurtas
Reikšmė:
Riemen, mit dem das Kummet am Dreichselgestänge befestigt wird
Straipsnelis:
Pr. (aclo)cordo EV 313 ‘Leytseyl’ interpretuotinas kaip (aukla)gurts su skoliniu iš v. v. a. gurt ‘Gürtel’ antrajame dėmenyje, plg. lie. juñgurtas ‘Riemen, mit dem das Kummet am Dreichselgestänge befestigt wird’ (Kurschat) iš *jung-gurtas (žr. Smoczyński 1987).
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas