Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
juosmuõ
Straipsnelis:
Gr. ζώννυμι ‘apjuosti, apsijuosti’, ζωστóς ‘apjuostas’, ζῶμα ‘diržas’. Žodžių grupė kilusi iš *yōs-. ζωστóς atitinka av. yāsta-, lie. júostas. Tačiau veiksmažodinės formos nei vienoje kalboje neatitinka. Praes. ζώννυμι, kuris, tarp kita ko, priklauso produktyviam gr. tipui, yra visiškai izoliuotas. Atematinio praes. liekaną galima įžvelgti Hes. ζούσθω· ζωννύσθω, kuris yra tesalietiškas (Schwyzer, I, 680): prisimenama ir lie. 3. sg. júosti. Vardažodinių formų sugretinimo galimybės yra tikslesnės: ζῶμα (*-mn̥- kamienas) atliepia lie. juosmuõ (*-mōn-) kamienas), ζώνη tam tikru laipsniu – s. sl. po-jasnĭ (priesaga -ni-) ir tiksliai skr. rā́snā- ‘diržas’, jeigu šis yra *yāsnā- pagal raśana- ‘diržas, šikšna’ perdirbinys. Plg. Pokorny 513.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 402
Antraštė:
juosmuõ
Straipsnelis:
žr. akmuo
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 149–150

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas