Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
júostas
Reikšmė:
juosta
Straipsnelis:
žr. juosmuo
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 402
Antraštė:
juostas
Straipsnelis:
žr. sieti
Šaltinis:
Puhvel HED I, 398–403
Antraštė:
júostas
Reikšmė:
apjuostas
Straipsnelis:
Gr. ζώννῡμι ‘apjuosti, apsijuosti’, ζωστóς ‘apjuostas’, ζῶμα ‘diržas’. Žodžių grupė kilusi iš *yōs-. ζωστóς atitinka av. yāsta-, lie. júostas. Tačiau veiksmažodinės formos nė vienoje kalboje neatitinka. Praes. ζώννυμι, kuris, tarp kita ko, priklauso produktyviam graikų kalbos tipui, yra visiškai izoliuotas. Atematinio prezenso liekaną galima įžvelgti Hes. ζούσθω· ζωννύσθω, kuris yra tesalietiškas (Schwyzer, Gr. Gr. I, 680): prisimenama ir lie. 3. sg. júosti. Vardažodinių formų sugretinimo galimybės yra tikslesnės: ζῶμα (*-mn̥- kamienas) atliepia lie. juosmuõ (*-mōn-) kamienas), ζώνη – iš dalies s. sl. po-jasnĭ (priesaga -ni-) ir tiksliai skr. rā́snā- ‘diržas’, jeigu šis yra *yāsnā- pagal raśana- ‘diržas, šikšna’ perdirbinys. Plg. Pokorny 513.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 402
Antraštė:
júostas
Reikšmė:
austinis ar pintinis diržas susijuosti
Straipsnelis:
[Nors paaiškinti albanų kalbos fonetikos ypatybes yra nelengva, Hempas iškėlė tuos atvejus, kai žodžio pradžioje laringalas h- albanų kalboje išlieka, o hetitų kalba jį praranda. E. P. Hempas pateikia keletą pavyzdžių, kur *γi̯ > alb. :] alb. trm. gʼéšiń ‘pavarža’ : gr. ζωστóς, lie. júostas ‘austinis ar pintinis diržas susijuosti’.
Šaltinis:
Schwartz 1970, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas