Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
k(a)nãpės
Straipsnelis:
knapios pl. E 268 ‘kanapės’ : gnabsem, lie. k(a)nãpės, r. конопля, s. v. a. hanaf ir kt.; pr. knapios bei lie. knãpės, iškritus šaknies balsiui, turbūt perimta iš le. konopie, kuriame kirčiuotas antras skiemuo.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas