Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kę̃sti
Straipsnelis:
Lie. kęsti, la. ciest giminiški s. air. cēssaim ‘kentėti’, galbūt gr. πάσχω ‘kentėti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1117
Antraštė:
kę̃sti
Straipsnelis:
Gr. πάσχω ‘sukelti įspūdį, ištverti’ [862…]. Πάσχω remiasi πάθ-σκω, su α reprezentuojančiu . Tas pats balsis yra ir ἔπαθον (aor.), balsį e turime πείσομαι*πενθ-σομαι, balsį oπέπονθα (perfektas). Etimologijos neturi. Siūloma gretinti su lie. kenčiù, air. cēss(a)im, laikant,kad žodžio pradžioje buvęs veliarinis, žr. Frisk GEW ir Pokorny IEW, 641. Kitokia H. Pederseno, Revue des études indo-européennes 1938, I, 192–193, hipotezė – prisimenama šaknis, reiškianti ‘surišti’ (plg. s. Mikėnų πενθερόσ). Negiminiškas su kitais žodžiais (tokiais pat neaiškiais) kaip πῆμα (peə₁-), ταλαίπωρος ir πένομαι.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 861–862
Antraštė:
kė̃sti
Straipsnelis:
žr. keterà
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 124–126
Antraštė:
kė̃sti
Straipsnelis:
žr. kėdoti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1985, 744–745
Antraštė:
kė̃sti
Reikšmė:
ausbreiten, ausspannen, entfalten
Straipsnelis:
žr. kėdoti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1985, 744–745
Antraštė:
kęsti
Straipsnelis:
Stango (Stang, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, Oslo, 1966, 355) knygoje siūloma lie. kenčiu etimologija kelia abejonių arba dėl fonologinių priežasčių, arba dėl reikšmės, arba dėl abiejų dalykų iš karto.
Šaltinis:
Mann 1970b, 436
Antraštė:
kė̃sti
Straipsnelis:
žr. skėsti
Šaltinis:
Urbutis 1974b, 136–142

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas