Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãškis
Reikšmė:
niežai, (pūlingi) šašai
Straipsnelis:
žr. kasa
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 196–197
Antraštė:
kaškis
Reikšmė:
niežai, suskis, susas
Straipsnelis:
Lie. kaškis ‘niežai, suskis, susas’ < la. kašk̡is: kaszkiskašk'is, dar BŽ, NdŽ ir kt. (tarp jų būrys aukštaičių ir net vietomis žemaičių palatvės šnektų). Sabaliauskas (Lietuvių kalbos leksikos raida, 1966, 102) mano, kad veikiausiai kilęs iš la. kašk̡is; ir ne vien dėl geografijos bet ir, svarbiausia, dėl fonetikos: lie. kàsti = la. kast (čia ir kasýti = la. kasīt) šeimos neabejotinų darinių su -š- šaknies ir priesagos sandūroje lietuvių kalboje nėra žinoma, o latvių kalboje – knibždėte knibžda, plg. ne tik la. kašāt(ies) ‘kapstyti(s), kasioti(s), kasyti(s)’ = kasioti(s) (su š < *sj), kašl̡āt ‘kasinėti, kapstinėti’, kašl̡i ‘kaugių, kupetų atliekos, pakūgės, pagrėbstai’, kašn̡a ‘kasiotojas, sankasos’, kašūklis skaptas; grandyklė; priekabiautojas, peštukas’ ir pan., bet net ir kašeklis (kašklis) ‘skaptas, grandiklis’ šalia kaseklis, kašumi ‘pagrandai; šieno pakritos, pašienės, šienuolės’ šalia kasumi ar kašināt ‘kapstyti, rausti, kasinėti’ vietoj *kasināt.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas