Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kàbaluoti
Straipsnelis:
Pr. kab- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Non. pr. Kabe, Cabilo, Cabunin, Cabyn ir kt. Šalis Donum Balt. 1970, 451 juos sieja su lie. kàbaluoti ‘suptis’ ir pripažįsta ryšį su pr. kabiūns, lie. kabė́ti, kabìnti ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 106–107

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas