Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kadángi
Straipsnelis:
žr. kada
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 230–231
Antraštė:
kadángi
Straipsnelis:
1. Gotų hita : het. kedani. Kad go. und gali būti susietas su instrumentaliu, aiškėja iš go. untē, kuris remiasi und susijungimu (Zusammenrückung) su instrumentaliu þē. Su und susijungusieji gotų kalbos įvardžiai þana, hita, hina (und hita ‘ligi dabar’, und þana dag, und hina dag) yra senasis Instr. sg., būtent *-ān, kurį regime lygintiname ide. ā-kamieno bl.-sl. instrumentalyje, plg. s. bažn. sl. mnogǫ silǫ ‘visa jėga’, la. ruoku ‘ranka’, s. pr. sen biāsnan ‘su baime’, toliau s. bažn. sl. įvardis tojǫ, kuris galbūt yra tapatus su s. i. tayā (turbūt < *tayān). Gotų laiko įvardis hita (und hita) darybos požiūriu lygintinas su s. i. idā́ (turbūt < *idān; greta idā́nim) ‘dabar’, tadā greta tadā́nim ‘po to, paskui, tada’, kadā́ ‘kada, wann’ : lie. kadángi ‘weil’ (plg. Wackernagel-Debrunner Ai Gr III § 269 b tokių vedinių pateikta daugiau).
Šaltinis:
Mezger 1957, 156
Antraštė:
kadangi
Straipsnelis:
Be tada, kada, su to paties įvardinio kamieno *do / *de formomis sudaryti lietuvių kalboje ka-dan-gi (kaip ka-dan) ir ka-dai-se (kaip ka-dai : kadai kãdžių). Dėl reikšmės skirtumo, skiriantis vokalizmui, plg. anta < ant ir ano-te > anot; ja-g ‘jei’ ir jo-g; bet ta-ja ir to-je ‘taip pat’ (reikšmė ta pati). [Dėl tada, kada pirmojo dėmens autorės buvo tame pačiame straipsnyje rašyta, kad tai įvardinis kamienas *to, *gᵘ̯o].
Šaltinis:
Valeckienė 1979, 133
Antraštė:
kadángi
Reikšmė:
since
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“, II, I-K (1993); III, L-P (1996).] V. Mažiulis 63 psl. pr. kadan ‘when’ (‘kada’) kildina iš *kadā + n, plg. sl. *koda (vėliau perdirbtą į *kogъda > r. *kogda), lie. kadángi ‘since’, taip pat s. i. kadā ‘when’ (‘kada’).
Šaltinis:
Schmalstieg 1997, 250

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas