Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kai̇̃kti (-ia)
Reikšmė:
cypti iš skausmo, kaukti (apie šunį)
Straipsnelis:
žr. keikti
Šaltinis:
Karaliūnas 1978, 105–109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas