Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káima
Straipsnelis:
žr. kaimas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 151–154
Antraštė:
káima
Straipsnelis:
žr. kaimas
Šaltinis:
Stundžia 1978, 114
Antraštė:
káima
Straipsnelis:
žr. kaimas
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 210
Antraštė:
káima
Straipsnelis:
žr. kaimas
Šaltinis:
Stundžia 1994, 18–19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas