Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kai̇̃menė
Straipsnelis:
žr. kaimas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 151–154
Antraštė:
kai̇̃menė
Straipsnelis:
Lie. kai̇̃menė Frenkelis sieja su lie. kaimas. Pirminė reikšmė veikiausiai buvusi ‘kaimo gyvuliai; bendrai ganomi kaimo gyvuliai’. Tarm. vartojama forma kai̇̃minė. Ją reikėtų sieti su tarmėse vartojama káimė.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1970b, 11
Antraštė:
kaı̇̃menė
Straipsnelis:
žr. kėvė
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 232

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas