Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãkinti
Reikšmė:
patenkinti, tiekti, siųsti
Straipsnelis:
Pr. kackint ‘pasiekti’ artimiausiai siejasi su lie. kãkinti ‘patenkinti, tiekti, siųsti’, caus. greta kàkti ‘vykti, eiti, važiuoti, stverti, būti pakankamam’; plg. taip pat kakė́ti ‘būti pakankamam, stverti, pasiekti’ žr. LKŽ V 88–91, 97–100. Čia ir la. kakt, kacêt, kacerêt ‘pasiekti, griebti’ bei kt. (ME II 130, 138) [162]. Bl. *kek-ti rekonstrukcija leidžia lyginti su sl. *čekati, kuris yra iš senesnio *ček-ti, visai atitinkančio bl. *kek-ti. Tokiu būdu visas bl. formas galima lyginti su: bulg. чèкат, чàкат, чàкъм, maked. чека, s.-kr. чȅкати, čȁkati (RJA I, 882–883), slov. čákati; č. čekati, slov. čaka, luž. a. čakać, le. czekać, s. le. czakać; ukr. чекáти ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, , 162–163
Antraštė:
kãkinti
Reikšmė:
gelangen machen
Straipsnelis:
žr. kakti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 232
Antraštė:
kãkinti
Reikšmė:
pervežti ką nors, nuvažiuoti su kuo nors, kur nors
Straipsnelis:
žr. kakti
Šaltinis:
Махек 1963, 205–206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas