Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kàkti
Reikšmė:
vykti, eiti, važiuoti, stverti, būti pakankamam
Straipsnelis:
žr. kakinti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 162–163
Antraštė:
kàkti
Straipsnelis:
Lie. veiksmažodžio kàkti pagrindinė reikšmė – ‘pasiekti tikslą (visų pirma materialų) laiku, savo noru, pagal savo planą’ ir pan. Ji yra ir latvių kalboje: kakt ‘nueiti iki pabaigos’. Dėl semantinės neatitikties ankstesnės etimologijos (Endzelyno, Fiko, Stango) atmetamos. Vietoj jų čia galima pasiūlyti kitą sugretinimą: gr. κιχάνω, reikšme visiškai atitinkantį kàkti, t. y. ‘siekiu, randu (ką nors), vejuosi, atbėgu prie ko nors’ [205]. Graikų kalboje šis žodis įgijo esamojo laiko priesagą -αν- ir kaip kiti veiksmažodžiai su -άνω susilpnino šaknies balsį. Tokiu būdu visa šaknis yra lietuvių kalboje, ir ji yra pirminė veiksmažodžio forma. Susieję kàkti su κιχάνω, gausime ide. šaknį *kakh-, kurios kitų formų neišliko.
Šaltinis:
Махек 1963, 205–206
Antraštė:
kàkti
Reikšmė:
paduoti, ištiesti
Straipsnelis:
Pr. kakīnt 63₁₂ arba kackint 61₃₆ ‘čiupti, griebti’ [ir kt.] : lie. kàkti ‘reichen’, kãkinti ‘gelangen machen’, la. kacêt, kacinâties ir kt., žr. ME s. v. kacêt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 232
Antraštė:
kàkti, kañka
Reikšmė:
nuvykti, nueiti kur nors
Straipsnelis:
kankù, kàkti ‘nuvykti, nueiti kur nors’. Kakiù, kakė́ju reiškia, pvz., ‘plaukiant į kitą ežero, upės krantą, tvirtai pasiekti kojomis dugną (kai plaukti jau nebereikia)’. Kãkinti – ‘pervežti ką nors, nuvažiuoti su kuo nors, kur nors’; la. kakt ‘nueiti iki galo’. Kakti siejamas su gr. κιχάνω ‘pasiekiu, atsiekiu, randu ką nors, paveju, pribėgu iki ko nors’ (‘erreiche, treffe an erlange, nehme an finde’) [205]. Graikų kalboje šis žodis praes. laike gavo priesagą -αν- ir kartu su kitais veiksmažodžiais su -άνω (matyt, dėl τυγάνω įtakos) susilpnino šaknies balsį. Visa šaknis išlikusi tik lietuvių kalboje. Sugretinus lietuvių kàkti ir gr. κιχάνω atstatoma ide. šaknis *kakh-. Daugiau formų, be gr. ir lie., neišliko.
Šaltinis:
Махек 1963, 205–206
Antraštė:
kàkti
Straipsnelis:
žr. nokti
Šaltinis:
Kortlandt 1994, 191–193
Antraštė:
kakti
Reikšmė:
atteindre, obtenir
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Lo. cingō, cinxī, cinctum ‘ceindre, entourer’, umbrų *śihito- ‘en service actif’ (< *kenk-to-), s. i. (klas. skr.) kañcate ‘s‘équiper d‘une cuirasse’, kañca-uka- m. ‘cuirasse’, t. p. kaca- m. ‘cicatrice’ < *kek-ā f. ‘action de lier’ (plg. lo. cicātrīx f. ‘t. p.’, kuris yra darinys iš denominatyvo cicāre ‘cicatriser’) suponuoja šaknį *kek- ‘atteindre’, kuri išsilaiko s. lie. 3 a. -kakti ‘atteindre, obtenir’ (lie. intarpinis prezensas kankù yra antrinis). Stangas (Vergleichende Grammatik, 1966, 346t.) kildina s. lie. -kakti iš perfekto *ke-kok-e ‘il a atteint son but’.
Šaltinis:
Garnier 2010, 343–345

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas