Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kalaĩšės
Reikšmė:
kelnės; klešnės
Straipsnelis:
Lie. kalaĩšės ‘kelnės; klešnės’ : kalašà, ‘klešnė’ plg. le. kolosza ‘klešnė’. Kelnių prasme vartojamas keliose atskirose Lietuvos vietose (Kb, Krtv, Vdk; LKŽ V, 103).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas