Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kalisònai
Reikšmė:
ilgos apatinės kelnės
Straipsnelis:
Lie. kalisònai, kalsònai ‘ilgos apatinės kelnės’, plg. r. кальсоны, lenk. kalesony, pranc. caleçon, isp. calzones ‘t. p.’. Į rusų kalbą žodis atėjo XIX a. pradžioje iš prancūzų kalbos (galimas daiktas, per lenkų kalbą) (Фасмер ЕСРЯ II, 171; [...]). Pracūzų kalba jį pasiskolino iš italų kalbos, plg. it. calzoni ‘kelnės’, kuris sietinas su it. calza ‘kojinė’. Šis gautas iš lotynų k., plg. lo. calceus ‘batas’ (Dauzat, Dictionnaire etymologique de la langue française, 1954, 129; Buck 1949, 425). Pavadinimas pasitaiko šnekamojoje lietuvių kalboje.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas