Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kálpiškas
Reikšmė:
pataikaujantis, besimeilinąs, klusnus
Straipsnelis:
žr. kalpas
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1964, 245–246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas