Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kalvà
Straipsnelis:
*kalvā, plg. lie. kalvà (n.) ‘Hügel’ : kélti ‘emporragen’, šaknis *kelh₃-, kurią turi gr. κολωνóς / κολώνη ‘kalva’, lo. columen ‘viršūnė’, kurie aiškiai [183] rodo senosios fleksijos *kélə₃-mn̥ (praital. > *kelamen), G. sg. *kl̥h₃-mén-s (čia priklauso germ. *hulma-z, s. n. holmr?), Instr. sg. *kl̥h₃-n-óh₁ (gr. *klōn, kontaminacijos su *kólon- būdu pakeistas į /kolōń-/), N.-Acc. pl. *kélə-mn̥-h₂ (per išlyginimą į *kĺ̥h₃-n̥-h₂ pragr. *kólonā, per kontaminaciją *kólōnā > /kolṓnā/) griuvėsius; plg. dar v. air. coll ‘vadas, vadeiva’ iš *kol-no- su laringalo išnykimu [184].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183–184
Antraštė:
kalvà
Reikšmė:
hill
Straipsnelis:
žr. kelti
Šaltinis:
Hamp 1976a, 36
Antraštė:
kalvà
Straipsnelis:
žr. kalnas
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 385

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas