Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
žr. kalva
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183–184
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
žr. kalnas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 216
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
žr. kelis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
žr. kelys
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
*kalvā lytyje lie. kalvà (4) ‘Hügel’ : kélti ‘emporragen’, šaknis *kelh₃- iš gr. κολωνός / κολώνη ‘kalva’, lo. columen ‘viršūnė’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžiai su uždarumos priebalsiu *ḳ žodžio pradžioje:] 4. 8. ide. *kel- ‘kelti(s), aukštas’ (s. lo. columen ‘viršūnė’, lie. kélti Pokorny IEW, 544) ~ kartv. *ḳlatx- ‘aukštas’ (svan. ḳəltxi ‘aukštas’, naḳlatxi ‘aukštuma’ ~ sem.-cham. *ḳl- ‘kelti(s), aukštas’ (arab. gll ‘keltis, aukštas’, s. egiptiečių ḳɜj ‘aukštas’, berber. Cyc gli ‘kelti’).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 327
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
Šaknis *kel- gausiai paliudyta baltų kalbose; […] *kelH- : lie. keliù, kélti, la. cel̂t ‘raise’ ir tokie derivatai kaip kìlti (cilt), kil(s)nóti, kilsuoti, kilùs, kiltìs, kìltis (cil̂ts), kilmė̃, kilìmas; kálnas (la. kal̂ns) ‘mountain’, kalva ‘hill’, la. kal̃va ‘kalva, maža sala’. [Žr. Fraenkel LEW 237–238, 209–210]. Čia dera ir lo. (ex)-cellō, celsus ‘aukštas’, collis ‘kalva’, columen ‘viršūnė’, columna ‘kolona’, culmen ‘viršūnė’.
Šaltinis:
Hamp 1976a, 36
Antraštė:
kelti
Straipsnelis:
Lie. kelti, kilti, la. celties giminiški lo. ex-cellere ‘pralenkti, pranokti’, celsus ‘aukštas’, collis ‘kalnas’ ir t. t. Kitose kalbose šios reikšmės žodžiai paprastai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘svoris’, ‘daryti lengvą’, ‘aukštinti’, ‘judinti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 669
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
žr. kilti
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 149
Antraštė:
kélti, kẽlia, kė́lė
Reikšmė:
aukštyn, į viršų imti, stumti; dėti į aukštesnę vietą
Straipsnelis:
žr. kloti
Šaltinis:
Seebold 1970, 258–259
Antraštė:
kélti
Straipsnelis:
[Aptariami rytų bl. *kē̆l-/*kil- ‘kelti’ atstovai]. Lie. kélti ir kìlti, la. cel̂t ir cil̂t ‘t. p.’ < ide. *kel-/*kl̥- ‘kelti, kyšoti’ [plg. kel-, kelə- Pokorny 544; *kel- Feist 241, Levickij 115t., *kel-, *kl̥- Karulis I 163; kelH LIV 312]. Vienintelis veiksmažodinis atitikmuo – lo. (ante-), (ex-), (prae-) cellō, -celuī, -celsum, 3 ‘išsiskirti, pirmauti, pranokti’.
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 385
Antraštė:
kélti
Reikšmė:
to lift
Straipsnelis:
Knygoje aptariamos pragermanų n kamieno leksemos, iš kitų kamienų žodžių išsiskiriančios vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Konsonantinės n kamienų alternacijos nėra būdingos tik vienai morfologinei kategorijai: be daiktavardžių, minėtini ir veiksmažodžiai. Kroonenas, kalbėdamas apie iteratyvinio aspekto kilmę, lie. kélti ‘to lift’ < *kelH-e- lygina su la. iteratyvu cilinât ‘to lift repeatedly’ < *kl̥H-n(é)h₂-. La. priesaga -inâ- sietina su lie. -in-, -no- ir -ino- (plg. Schmalstieg 2000, 170, 195). Taigi, pasirodo, protobaltai dar turėjo kaitą *-in- (iš silpnojo laipsnio *-n̥h₂-) ir *-nā- (iš pamatinio laipsnio *-néh₂-), nes priesaga -inâ- negali būti kas nors kita nei dviejų abliauto laipsnių suliejimo rezultatas (plg. Kortland 1989, 107). Kai kurie protobaltų iteratyvai yra visiškai germaniškųjų iteratyvų atitikmenys, tiek formaliai, tiek semantiškai.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 99–100
Antraštė:
kélti
Reikšmė:
to raise
Straipsnelis:
žr. kalnas
Šaltinis:
Blažek 2010b, 18
Antraštė:
kélti
Reikšmė:
(auf)heben
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Pasak Schrijverio (The Reflexes of the Proto-Indo-European laryngeals in Latin, Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1991, 425tt.), ide. *ke, *k̑e davė lo. ca, ce, tačiau yra aiškių pavyzdžių prieš šią teoriją: lo. celsus ‘hochragend’ ~ lie. keliù, kélti ‘(auf)heben’ < ide. *kelH-.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 52
Antraštė:
kélti
Reikšmė:
to lift
Straipsnelis:
Aptariamas latvių formantas -ina, kuris naudojamas iteratyvų darybai, labai panašu į germanišką iteratyvumo klasę: la. cilinât ‘to lift repeatedly’ < *klH-n(e)h₂- vs. kélti ‘to lift’ <*kelH-.
Šaltinis:
Kroonen 2012b, 276

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas