Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kalývas
Reikšmė:
baltas
Straipsnelis:
žr. kalė
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 107–108
Antraštė:
kalývas
Reikšmė:
visai baltas
Straipsnelis:
žr. kalybas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 168–170
Antraštė:
kalývas
Reikšmė:
šuo su balta dėme
Straipsnelis:
žr. kalybas
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 525
Antraštė:
kalývas
Straipsnelis:
žr. kãlė
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 131–132
Antraštė:
kalývas
Reikšmė:
‘baltas (apie šunį)’
Straipsnelis:
[Aptariama lie. k. būdvardžių su priesaga *-u̯o- raida]. Lie. kalvas yra padarytas iš lietuvių kalboje išnykusio būdvardžio *kalas ‘baltomis dėmėmis, margas’, giminiško s. i. kāla- ‘juodas’, kal-maṣa ‘dėmė, purvas’, gr. κηλῑ́ς, κᾱλῑ́ς ‘dėmė’, lo. cālidus ‘su balta dėme kaktoje’, s. air. caile ‘dėmė’, s. sl. kalъ ‘purvynas, pelkė’.
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 41–42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas