Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamšà
Reikšmė:
spūstis, grūstis, užtvenkimas
Straipsnelis:
žr. kamas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 199–200
Antraštė:
kamšà
Straipsnelis:
žr. kimšti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
kamšà
Reikšmė:
iškimštas, išklotas kelias…
Straipsnelis:
žr. kamšus
Šaltinis:
Vanags 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas