Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamšùs
Reikšmė:
kuris lengvai kemšasi
Straipsnelis:
Lie. kamšùs ‘kuris lengvai kemšasi’, kamšlùs ‘talpus’ : kemšùs ‘į kurį daug telpa’. Variantą su a laipsniu paremia lie. kam̃šo (kam̃šė, kamšýti) ‘kaišyti, kaišioti’, plg. kamšà ‘iškimštas, išklotas kelias…’, kam̃šas ‘kamštis’. Variantas su e laipsniu pamatuotas kem̃ša (kim̃šo, kim̃šė; kim̃šti) ‘kišti, grūsti; sprausti’. a laipsnio prioritetą [senumą] liudija platesnis vartojimas deverbaliniuose vardažodžiuose.
Šaltinis:
Vanags 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas