Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamanės
Reikšmė:
kamanos
Straipsnelis:
žr. kamanos
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 191–196
Antraštė:
kamãnės
Reikšmė:
дикие лесные пчелы
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Minėtoje teritorijoje užfiksuota aiškią lietuvišką etimologiją turintis le. trm. kam’en’'ulk’i – le. ‘дикие лесные пчелы’; br. каманя́ ‘пасека’ (Starodorožkojės r.). < = lie. kamanìnės bitės, kamãnės ‘дикие лесные пчелы’, kamíenas ‘ствол (дерева); борть’.
Šaltinis:
Веренич 1989, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas