Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kana
Straipsnelis:
Intensifikatorius kana ir kono kai kurie autoriai laiko dalelyčių ka+na dariniais [Valeckienė LKK 18, 85, 88]. […] Formų su intensifikatoriumi kono […] ko- yra ne dalelytė, o įvardžio kas kilmininkas [44]. Intensifikatoriaus kono -no ir kana -na gali būti iš nai dėl adaptacijos prie ko- resp. ka-, plg. neadaptuotą nai: Ko nai geriausis FrnS 36.
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 44–45
Antraštė:
kana
Straipsnelis:
žr. kono
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 44–45
Antraštė:
kàna, kanà
Straipsnelis:
Aukštaičių šnektų kàna / kanà yra kàžnakàžina redukcijos rezultatas. Formą kažna turi daugelis aukštaičių šnektų: kàžna kàs Alvt, Ds, Ign, Nvr, Sug, Rmš, Pbs, Trgn, Ssk, Rm; kàžna. – kas Kš, plg.: kažno kas Antr, Ut, Ob, Žl, Db, Dkšt, Zr.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 222

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas