Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kana(kas)
Straipsnelis:
Liaudiškas etimologijas primena ir žemaičių (bei aukštaičių nežymimųjų įvardžių kana kas pirmojo komponento kàna (kanà) kildinimas iš dalelyčių ka ir na [žr. Valeckienė A. Lietuvių kalbos bevardės giminės įvardžių kilmė. – Kn. Gramatinės kategorijos ir jų raida. V., 1978, 85]. [25] Negeresnis yra ir bandymas kàna (kanà) [žr. Fraenkel E. Zu den litauischen indefiniten Adverbien und Pronomina. – Archivum Philologicum, 1933, V, 55; Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija. – V., 1966, 439]. […] Logiškiau žem. kàna(kas) laikyti kàžẹna(kas) redukcijos rezultatu. […] Aukštaičių šnektų kàna (ar kanà), be abejo, yra kàžna (← kažina) redukcijos rezultatas. [26]
Šaltinis:
Rosinas 1981, 25–26
Antraštė:
kana(kas)
Straipsnelis:
žr. kajakas
Šaltinis:
Rosinas 1981, 25–26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas