Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kapū̃zas
Reikšmė:
didelė, siekianti pečius žvejų kepurė; ausinė kepurė
Straipsnelis:
Lie. kapū̃zas, kapū̃zė, kapūzìnė ‘didelė, siekianti pečius žvejų kepurė; ausinė kepurė’, plg. vok. dial. kapūs, vok. Kapuze ‘gobtuvas, sujungtas su apsiaustu’ (Alminauskis, Die Germanismen des Litauischen, 1934, 63). Šio žodžio kilmė nėra visiškai aiški, į lietuvių kalbą jis galėjo patekti ir per lenkų kalbą, plg. le. kapuza ‘gobtuvas’, kuris savo ruožtu yra germanizmas (LKŽ V, 254, 255; Sławski SEP II, 63). Vok. Kapuze atėjo iš italų kalbos, plg. it. cappuccio ‘kapišonas, gobtuvas’ arba iš liaudies lotynų kalbos, plg. lo. capulium ‘vienuolio kepurė’. Toliau sietina su liaudies lo. cappa ‘toks galvos apdaras’ (Kluge EWD, 350; Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, I–II, ²1993, 621). Lie. pavadinimas vartotas Mažojoje Lietuvoje ir kai kuriose Žemaičių vietose (K 167; KŽ 1038; S.Dauk; JR 104).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas