Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kapùrna
Reikšmė:
kupstas, mažas žmogus
Straipsnelis:
Nemaža žodžių, formaliai atitinkančių arm. kapárum-- ‘kapas, kurganas’, pr. caperne ‘prūsų laidojimo vieta’ ir pan. yra, rodos, visai nesugretinamų realijų pavadinimai, visgi iš tikrųjų tarp jų paaiškėja esą gilūs semantiniai ryšiai: plg. lie. kapùrna ‘kupstas, mažas žmogus’. Lie. kãpurnėtis ‘kabarotis iš ligos…’, kãpanotis. […] Lie. kẽpurstomis ‘keturiomis’, kepurstas ‘einąs keturiomis’; ir dar lie. kuopti, kõpti ‘sugrėbti, sumesti į krūvą, apkasinėti augalus, valyti…’.
Šaltinis:
Арутюнян 1988, 175
Antraštė:
kapùrna
Reikšmė:
pakili vieta, apaugusi samanomis, mažas žmogus
Straipsnelis:
žr. kapurnas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas