Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kárdas
Straipsnelis:
[Išnaša:] Lie.-„jotv.“ žodynėlio człowiekmard ‘žmogus’ yra skolinys iš iraniečių; su avest. marəta ‘žmogus’ jis santykiauja lygiai taip, kaip lie. kardas ‘Schwert’ su avest. karəta- ‘[vok.] Schwert, kardas’.
Šaltinis:
Schmid 1986, 283–284
Antraštė:
kardas
Reikšmė:
aidas
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamo veiksmažodinio kamieno *k̑leu- ‘klausyti’ ir su juo siejamos šaknies *kel- ‘rėkti, šaukti, skambėti’ tęsiniu laikoma ir šaknis *ker-, kuri, kaip ir artima jai *kar-, davė: go. hrōps ‘riksmas’, s. lie. apkerdžiu ‘skelbiu’, s. v. a. (h)ruom ‘šlovė, pagyrimas, garbė’, lie. kardas ‘aidas’, s. pr. kirdīt ‘klausyti’ ir kt.
Šaltinis:
Варбот 1962, 67
Antraštė:
kar̃das
Reikšmė:
aidas, atbalsis
Straipsnelis:
Lie. kar̃das ir kardìnties J ‘pranešti apie save’ rodos esą giminiški su pr. kirdīt ‘girdėti’ (apie tai žr. Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 358).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2) 360
Antraštė:
kar̃das
Reikšmė:
aidas
Straipsnelis:
žr. kerdžia
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2) 360
Antraštė:
kar̃das
Reikšmė:
aidas
Straipsnelis:
žr. pakirsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 374–376
Antraštė:
kar̃das
Reikšmė:
garsas, aidas, skardas
Straipsnelis:
žr. kersti
Šaltinis:
Pakerys 2006, 77–78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas